top of page

algemene voorwaarden

Alle transacties via de website www.sabactransport.com evenals directe aankopen worden aangegaan met Saba C-Transport, NV


Inhoudsopgave
1     Algemene voorwaarden
2     Kaartverkoop
3     Tarieven
4     Procedures voor in- en uitstappen
5     Bagage
6     Huisdieren
7     Annuleringsbeleid voor passagiersreizen
8     Overmacht
9     Annuleringen
10     Reisverzekering
11     Verantwoordelijkheid van de passagier
12     Recht om vervoer te weigeren
13     Misdragingen van passagiers aan boord van de veerboot/vervoerder
14     Gezondheidstoestand passagiers
15     Verzending

1     Algemene voorwaarden
Door een ticket te kopen, aanvaardt de passagier alle voorwaarden van de hierin vermelde Algemene Vervoersvoorwaarden.
1.1     Definitie. De term "passagier" omvat elke persoon die moet worden vervoerd op basis van een ticket. De term "vervoerder" betekent de veerboot/rederij die het zeetransport uitvoert. Alle werknemers, leidinggevenden en uitzendkrachten genieten de rechten van de vervoerder zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.


2     Kaartverkoop
2.1     Voor reizen moet een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort en/of lokaal identiteitsbewijs worden verstrekt.
2.2     Het passagiersticket is alleen geldig voor de reis waarvoor het is verkocht. Alle tijden zijn aangegeven in lokale tijd. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor eventuele late aankomst en/of uitvaart van het schip op de plaats van vertrek of op de plaats van bestemming. Elk gekocht ticket is alleen geldig voor de reis die erop staat vermeld en geeft geen recht op reizen op een andere reis; verlopen tickets zijn ongeldig. 
2.3     Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om te controleren of de gegevens op het ticket correct zijn; eventuele later ingediende bezwaren zijn ongeldig.  

 

3     Tarieven
3.1     Geldige tarieven zijn die vermeld op het moment van aankoop van een ticket en weergegeven op het ticket.
3.2     Tickets voor vervoersdiensten door de vervoerder kunnen via verschillende verkoopkanalen worden verkocht. Indien een tegen een gereduceerde prijs aangeboden ticket via een ander kanaal tegen een hogere prijs wordt verkregen, kan het verschil tussen de gereduceerde prijs en de verkoopprijs niet worden geclaimd.

 

4     Procedures voor in- en uitstappen 
4.1     Check in
4.1.1     Alle passagiers moeten ten minste 1 uur voor vertrek aanwezig zijn om in te checken. 
4.2     Het inchecken eindigt strikt 30 minuten voor vertrek voor immigratiedoeleinden. In het geval dat de aangegeven tijd wordt overschreden, kan het instappen volgens de reservering niet worden geaccepteerd, aangezien het vertrek 30 minuten voor de aangegeven tijd kan plaatsvinden. 
4.3     immigratie controles
4.3.1     Paspoort of lokaal identiteitsbewijs, tickets en relevante documenten worden vóór het instappen en bij het uitstappen gecontroleerd. Houd uw paspoorten bij de hand en wees klaar om ze aan immigratiebeambten te presenteren. 
4.4     Douanecontroles
4.4.1     Passagiers zijn verplicht om door de douane te gaan. 
4.4.2     Bij binnenkomst op het douanekantoor in Saba dient u de aankoopbewijzen voor aangifte te tonen. 
4.4.3     Bezoek de veelgestelde vragen voor informatie over douane en ABB.

 

5     Bagage
5.1     Passagiers mogen gratis één stuk handbagage en twee stuks bagage mee aan boord nemen. Extra bagage of zendingen accepteren in afwachting van beschikbare ruimte, maar zijn onderhevig aan extra kosten.
5.2     Alle bagage/zending(en) moeten correct worden geëtiketteerd en verzegeld.
5.3     De verzender neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle zendingen en verklaart dat de zending geen enkele vorm van illegale stoffen bevat.
5.4     De bagage die persoonlijke bezittingen van de passagier kan bevatten, kan worden vervoerd in koffers, dozen of soortgelijke containers die niet omvangrijk zijn.
5.5     In geval van diefstal of beschadiging aanvaardt de vervoerder geen verantwoordelijkheid voor dergelijke voorwerpen. De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor bagage. 
5.6     Elke passagier die illegale stoffen en/of voorwerpen of smokkelwaar bij zich heeft, is jegens de vervoerder of andere relevante instanties aansprakelijk voor alle schade, boetes en tickets die voortvloeien uit het aan boord brengen ervan.

 

6     Huisdieren
6.1     Kennels zijn verplicht voor alle huisdieren, inclusief katten en honden. Grote kennels worden in de buitenzithoek geplaatst, zodat u bij uw huisdier kunt zitten.
6.2     Honden zijn welkom aan boord en mogen rondlopen zolang ze aangelijnd zijn.
6.3     In specifieke gevallen kan de Kapitein of bemanning bepaalde beperkingen opleggen en/of verzoeken om het huisdier om veiligheidsredenen in de kennel te plaatsen. 
6.4     Voor dieren gelden speciale tarieven, vraag dit bij uw reservering aan. 
6.5     Wees voorbereid om uw dier in te klaren bij de douane en de lokale autoriteiten en zorg dat u over de volgende vereiste documenten beschikt:
6.5.1     Gezondheidscertificaat
6.5.2     Hondsdolheidcertificaat
6.5.3     Microchipregistratie
6.5.4     Import-/exportvergunning, indien nodig.

 

7     Annuleringsbeleid voor passagiersreizen
7.1     Alle passagiers moeten het reisschema 24 uur voor vertrek herbevestigen, aangezien het schema kan worden gewijzigd. 
7.2     Alle passagiers moeten ten minste 1 uur voor vertrek aanwezig zijn om in te checken. 
7.3     Het inchecken eindigt strikt 30 minuten voor vertrek voor immigratiedoeleinden.
7.4     Als u uw reisdatum wilt wijzigen, neem dan 24 uur van tevoren contact met ons op. 
7,5     Er geldt een wijzigingstoeslag van $ 10 voor alle ticketwijzigingen die 24 uur voor vertrek worden gemaakt. 
7.6     Er gelden wijzigingskosten van $ 25 voor alle ticketwijzigingen die minder dan 24 uur voor vertrek worden gemaakt. 
7.7     Gewijzigde tickets zijn 6 maanden geldig vanaf de oorspronkelijk geboekte reisdatum. 
7.8     Passagiers die niet van reis veranderen, zullen resulteren in een no-show en het tickettarief wordt verbeurd.
7.9     Alle tickets zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar.

 

8     Overmacht
8.1     In geval van overmacht is SCT niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de reis, afwijking of wijziging van de geplande route, als gevolg van te slechte weersomstandigheden of bestellingen van het Havenbedrijf. SCT is niet aansprakelijk voor enige restitutie; SCT zal echter maatregelen nemen om de service met zo min mogelijk vertraging te hervatten nadat de omstandigheden zijn verbeterd. 
8.2     Passagiers met een ticket moeten contact opnemen met het hoofdkantoor van SCT om delen van de reis om te boeken. SCT ziet af van eventuele annulerings- of omboekingskosten binnen een periode van twee weken vanaf de oorspronkelijk geboekte reisdatum.
8.3     Gebeurtenissen van overmacht kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
8.3.1     Meteorologische omstandigheden
8.3.2     "Acts of God" een juridische term voor gebeurtenissen buiten menselijke controle, zoals plotselinge natuurrampen, waarvoor niemand verantwoordelijk kan worden gehouden.
8.3.3     Burgerlijke onlusten, stakingen, rellen of oorlogen.
8.3.4     Ongeregelde internationale omstandigheden.
8.3.5     Embargo's of overheidsbeperkingen op import, export of deviezen.
8.3.6     Wijzigingen in federale wetten.

 

9     Annuleringen
9.1     In het geval van een annulering vanwege een mechanisch probleem of een andere reden, is SCT niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de reis, afwijking of wijziging van de geplande route. 
9.2     Alle kosten die in dit verband worden gemaakt voor overige reis-, voedsel- en accommodatiekosten zijn voor rekening van de passagier. 
9.3     SCT, haar gelieerde ondernemingen en/of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die kunnen worden gemaakt als gevolg van gedistribueerde reizen, waaronder; onregelmatigheden, onderbrekingen of annuleringen van diensten. De passagier draagt hierbij alle kosten en risico's.  

 

10     Reisverzekering 
10.1     Het komt zelden voor dat de reis wordt uitgesteld of geannuleerd vanwege weersomstandigheden voor het comfort en de veiligheid van de passagiers. Dit geldt voor alle manieren van reizen naar Saba. SCT, haar gelieerde ondernemingen en/of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die kunnen worden gemaakt als gevolg van gedistribueerde reizen. Om die reden raden we je wel aan om een reisverzekering af te sluiten. In het onwaarschijnlijke geval dat u een claim moet indienen, zullen we u graag alle informatie verstrekken die nodig is om dit te doen.  

 

11     Verantwoordelijkheid van de passagier
11.1     Passagiers moeten alle voorschriften naleven die de vervoerder of de kapitein naar eigen goeddunken op elk moment nodig acht voor het algemeen welzijn, het comfort en de veiligheid van het schip, de uitrusting en alle personen aan boord van het schip.
11.2     Vanaf het moment van inscheping tot het moment van ontscheping heeft de kapitein de volledige controle over het schip en alle passagiers en eigendommen aan boord van het schip, en passagiers zijn verplicht alle instructies en vereisten van de kapitein uit te voeren zonder voorbehoud.
11.3     Het is aan de passagier om ervoor te zorgen dat reddingsvesten of andere reddingsmiddelen aan boord van het vaartuig zich bevinden, samen met het plaatsen van alle brandblussers en andere veiligheidsvoorzieningen op dat vaartuig, en het is verder aan de passagiers om zich vertrouwd te maken met het gebruik van dergelijke apparaten en gidsen aan boord.
11.4     Het is ten strengste verboden om wapens of gevaarlijke materialen zoals explosieven, gas, benzine of andere ontvlambare stoffen te dragen. Deze voorwerpen worden door de veiligheidscontrole in beslag genomen zonder recht op schadevergoeding.
11.5     De passagier heeft in geen van deze gevallen recht op schadevergoeding en is aansprakelijk voor alle schade aan het schip, zijn uitrusting en faciliteiten, andere passagiers, bemanning, uitzendkrachten en derden veroorzaakt door hem of door personen of huisdieren onder zijn toezicht. De passagier is ook aansprakelijk voor eventuele sancties, boetes en tickets die aan de vervoerder worden opgelegd door een autoriteit van een land voor acties die door hem zijn begaan.

 

12     Recht om vervoer te weigeren
12.1     De kapitein en/of vervoerder behoudt zich het recht voor om een passagier of zending om welke reden dan ook te weigeren, inclusief veiligheidsredenen of naar eigen goeddunken, om de volgende en soortgelijke redenen:
12.2     Als de passagierspaspoort, ID of immigratiestaat in het geding is.
12.3     Wangedrag van de passagier, leeftijd of mentale of fysieke toestand.
12.4     Als de passagier speciale assistentie van de vervoerder nodig heeft.
12.5     Als de passagier enig risico of gevaar voor anderen of hun eigendommen oplevert.
12.6     De kapitein en/of vervoerder behoudt zich het recht voor om passagiers die dronken of onder invloed van drugs op de opstapplaats aankomen, het vervoer te weigeren voor zover dit de veiligheid of het comfort van andere passagiers nadelig zou kunnen beïnvloeden of de reis zou kunnen verstoren . In dat geval wordt de ticketprijs niet gerestitueerd.
12.6.1     Als de passagier immigratie- en douanecontroles en/of veiligheidscontroles weigert.
12.6.2     Als het door de passagier getoonde Ticket op illegale wijze is verkregen, of als het is uitgegeven of gekocht van iemand anders dan de vervoerder of diens gemachtigde, of als het als gestolen of verloren wordt gemeld, of als het een vervalst ticket is, of indien iemand anders dan de vervoerder of diens gemachtigde het Ticket heeft gewijzigd of indien dit het geval is (in welk geval de vervoerder zich het recht voorbehoudt om een dergelijk Ticket in beslag te nemen) of indien de persoon die het Ticket aanbiedt niet kan aantonen dat hij/zij de persoon genoemd in de rubriek "Naam Passagier" (in welk geval de vervoerder zich het recht voorbehoudt om een dergelijk Ticket in beslag te nemen).
12.6.3     Ontvlambare of explosieve gassen, zoals LPG of CNG, worden niet geaccepteerd op veerboten.
12.6.4     De vervoerder betaalt geen compensatie aan passagiers aan wie het vervoer is geweigerd.

 

13     Misdragingen van passagiers aan boord van de veerboot/vervoerder
13.1     In het geval dat een passagier zich gedraagt op een manier die het schip of een persoon of eigendom in gevaar brengt of die een lid van het vervoerspersoneel belemmert bij het uitvoeren van zijn/haar taken of niet voldoet aan de verzoeken van het vervoerspersoneel of aanleiding geeft tot redelijke klachten van andere passagiers, kan de vervoerder de maatregelen nemen die zij passend acht om voortzetting van het wangedrag in kwestie te voorkomen, met inbegrip van het in bedwang houden van de passagier.
13.2     Passagiers mogen hun stoel niet verlaten tijdens vertrek- en aanmeermanoeuvres. Passagiers dienen tijdens de reis eventuele waarschuwingen van de omroepinstallatie in acht te nemen. De vervoerder is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorschriften.
13.3     Als de passagier tijdens de reis rookt ondanks de instructie van de bemanning om dit niet te doen.
13.4     Als de passagier overlast veroorzaakt of klachten van andere passagiers veroorzaakt.
13.5     Als ze onder invloed zijn of vermoed worden van een verdovende of verboden stof of drug of onder invloed van alcohol. In dit geval wordt de passagier uitgesloten van toekomstige reizen door de vervoerder.  

 

14     Gezondheidstoestand passagiers
14.1     Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit moeten de vervoerder informeren bij reservering en bij aankomst in de haven. Ze moeten ten minste een uur voor vertrek in de haven zijn om de bemanning in staat te stellen eventuele speciale voorzieningen te treffen.
14.2     Bijzondere medische aandoeningen dienen bij reservering te worden gemeld.
14.3     Uiteindelijk heeft de kapitein van het schip het recht om de inscheping te weigeren aan een persoon wiens lichamelijke of geestelijke toestand in het geding is of een persoon die een gevaar kan vormen voor zichzelf of andere passagiers, dit omvat passagiers die onder invloed zijn of worden verdacht van een verdovende of verboden stof of drug of onder invloed van alcohol.

 

15     Verzending
15.1     Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort en/of een lokaal identiteitsbewijs moet worden verstrekt om zendingen te verwerken.
15.2     Ga naar Shipping Services voor gedetailleerde informatie over verzending aan boord van de Dawn II.
15.3     Bezoek Mutty's Pride  voor gedetailleerde informatie over verzending met Blues & Blues, LTD.

Bedankt voor uw begrip en medewerking met betrekking tot dit beleid.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
bottom of page